Dzień imienin Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla

W drugą niedzielę przed świętem Bożego Narodzenia Cerkiew czci pamięć świętych Praojców. Jest to dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Zespół redakcyjny serwisu dekanat-hajnowski.pl wraz z całym duchowieństwem i wiernymi Dekanatu Hajnowskiego, składają Jego Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mnogaja Leta!