Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jarosława Charkiewicza