Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce

Dekanalny Instytut kultury Prawosławnej w Hajnówce w swojej działalności skupia się przede wszystkim na inicjatywach oświatowych, artystycznych i kulturalnych. Poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń: koncertów, festiwali, spotkań, wystaw, konkursów i warsztatów. Instytut stara się pielęgnować i promować tradycję oraz kulturę prawosławną. Jego zadaniem jest również przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Instytut nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej i działa wyłącznie na zasadzie wolontariatu oraz dzięki serdecznej pomocy ludzi dobrej woli.

Szczegółowe dane kontaktowe

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
ul. Warszawska 103,
17-200 Hajnówka
tel. (085) 683-28-08
tel. 695 625 352

Numer konta: PKO BP 47 1020 1332 0000 1002 0027 0561

Kierownik Instytutu: Ks. prot. Mariusz Jurczuk