Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej w Hajnówce

23 listopada 2018r., po raz XIV, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej.

Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej pt. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii pw. św. Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół Powiatu Hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).

Przesłuchania konkursowe przebiegały w pięciu kategoriach: przedszkolnej, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Podczas wieczoru zgromadzoną publiczność powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej. Zwracając się do uczestników wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji, ale ze względu na to, że wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, naszej Cerkwi, biskupa hajnowskiego Pawła.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, ks. mitrat Sergiusz Korch – zastępca dziekan Dekanatu Hajnowskiego, ks. Sławomir Chwojko – koordynator wizytatorów Diecezji Warszawsko-Bielskiej, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz proboszcz parafii św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, ks. Paweł Sterlingow – przewodniczący Jury, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, diecezjalni wizytatorzy nauczania religii: ks. Andrzej Busłowski i ks. Mirosław Niczyporuk, członkowie Jury konkursu, goście z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan Okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii pw. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku,  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii pw. św. Eliasza w Mostach, burmistrz miasta Hajnówki Jerzy Sirak, dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Rościsław Kuncewicz, dyrektorzy przedszkoli i szkół, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół Powiatu Hajnowskiego, sponsorzy, rodzice, uczniowie i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.

Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z wieczoru.

Wieczór prowadzili uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Julia Prokopiuk i Szymon Krawczuk.

W ten wyjątkowy wieczór w Hajnowskim Domu Kultury usłyszeliśmy 40 laureatów w poszczególnych kategoriach. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, ks. Jerzy Klingier, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow.

Wiersze wygłaszano w językach polskim, cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim.

Podczas wieczoru uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody. Do uczestników Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł. Władyka złożył życzenia uczestnikom wieczoru, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Hierarcha wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślając jak ważne jest pielęgnowanie własnej wiary, tradycji i kultury w kształtowaniu świadomości młodego człowieka.

Był to wieczór pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych. Uczniowie nie zawiedli publiczności, byli wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy organizatorzy serdecznie gratulują i dziękują za udział.

Konkurs Poezji Religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów.

ks. Andrzej Busłowski