Wielki Kanon Pokutny w Dubinach

Dnia 12 marca 2019 r., we wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu,  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski odwiedził parafię Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach. Władyka odprawił wielkie powieczerze z czytaniem Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety w asyście kleru świątyni. Zebrani wierni dubińskiej parafii wysłuchali troparionów mówiących o drodze duszy ludzkiej od największego upadku do świętości. Po nabożeństwie biskup Paweł zwrócił się do zebranych z wielkopostnym pozdrowieniemi.

ks. Marek Litwiniuk

foto: ks. Andrzej Busłowski