Biskup Hajnowski przewodniczył III Pasji w Katedrze Metropolitalnej

Pasja 3

Niedzielnego wieczoru 7 kwietnia br., prawosławni mieszkańcy Warszawy po raz kolejny zgromadzili się na wielkopostnym nabożeństwie pasyjnym w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny. Nabożeństwu przewodniczył biskup hajnowski Paweł w asyście duchowieństwa Okręgu Warszawskiego. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa.

Podczas wieczerni czytano Ewangelię wg św. Łukasza (rozdz. 22-23), do której homilię wygłosił biskup Paweł. Hierarcha powiedział m.in. „stojąc przed symbolicznym przedstawieniem ukrzyżowania Chrystusa mamy w swej pamięci Krzyż niesiony przez Chrystusa na Golgotę. W dalekiej przeszłości krzyż był narzędziem kaźni największych przestępców, których obawiało się społeczeństwo. Przestępców odrzuconych, wzgardzonych, zapomnianych, dla których nie było miejsca w ówczesnym społeczeństwie. Dlatego też takich ludzi krzyżowano po za murami miasta. Obecnie Krzyż Chrystusa jawi się każdemu z nas orężem zwycięstwa, niezwyciężoną mocą przeciwko złu”.

W dalszej części homilii Jego Ekscelencja odniósł się do sensu ofiary Chrystusa na Krzyżu, którą wymownie przedstawia prawosławna ikonografia nazywając ją dobrowolną śmiercią, doskonałej miłości dokonanej dla zbawienia ludzkości. Następnie w oparciu o cytaty z Ewangelii, hierarcha wskazał na dobrowolne oddanie swego życia przez Chrystusa jako wyrazu wolnej, boskiej miłości złożonej dla życia wiecznego i zbawienia każdego człowieka.

 

Autor: lektor Krzysztof Szeremeta

zdjęcia: ks. Andrzej Lewczak