Wizyta Biskupa Hajnowskiego w Kijowie

W dniach 24 – 25 czerwca br., w Ławrze Kijowsko – Pieczerskiej w Kijowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy urodzin metropolity Kijowa i całej Ukrainy Onufrego. W uroczystościach Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentował Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, któremu towarzyszył ks. prot.  Andrzej Lewczak. W dniu święta, na placu przed katedrą Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył metropolita Onufry. W Liturgii uczestniczyli wszyscy przybyli przedstawiciele poszczególnych lokalnych Cerkwi oraz hierarchowie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Na zakończenie św. Liturgii zebrani złożyli czcigodnemu Solenizantowi życzenia. W imieniu naszej Cerkwi okolicznościowy adres Jego Eminencji metropolity Sawy odczytał biskup Paweł. W nadesłanym liście metropolita Sawa stwierdził, że czas posługi arcypasterskiej metropolity Onufrego przypadł na jeden z najtrudniejszych okresów na Ukrainie. Jednocześnie podkreślił ważność braterskiej wspólnoty lokalnych Cerkwi w celu zachowania czystości prawosławnej wiary. „Światowe Prawosławie zebrało się dziś wokół ukraińskiego niepokoju i wspiera kanoniczną, świętą i apostolską Cerkiew Ukrainy. Cerkiew prawosławna w Polsce modli się za Was i cały ukraiński naród” – konstatował metropolita. W imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP metropolita Onufry został odznaczony Orderem św. równej apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami oraz otrzymał ikonę Częstochowskiej Matki Bożej. Uroczystość zgromadziła nieomalże wszystkich przedstawicieli lokalnych Cerkwi, potwierdzając tym samym kanoniczność Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, którą kieruje metropolita Onufry. Jednocześnie jest to także potwierdzeniem stanowiska Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, które było przedstawione przez Św. Sobór Biskupów PAKP uchwałami: Nr 340 p. 3 z dnia 9.V.2018r. oraz  No 341 p. 7 z dnia 16.X.2018 r.

Autor: ks. prot. Andrzej Lewczak

Zdjęcia: Autor, www.church.ua