II etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijne

We czwartek, 20 lutego br., w białostockim XI LO im. rotm. W. Pileckiego miał miejsce II etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu zmierzyli się z testem, który przygotowała komisja, której przewodniczył ks. dr Anatol Szymaniuk. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała komisja na czele z przewodniczącym ks. prot. Andrzejem Popławskim. Z Dekanatu Hajnowskiego w II etapie wzięło udział dwóch uczniów: Marek Kuptel z ZSZ w Hajnówce i Paweł Sapiołka z II LO z DNJB w Hajnówce. Tegoroczny temat olimpiady brzmi: ” Jedność i tożsamość w świetle 450-lecia Unii Lubelskiej. Tendencje unijne na ziemiach polskich od XVI wieku.”

Autor i zdjęcia: ks. Rafał Wawreniuk