Biskup Hajnowski Paweł przewodniczył uroczystościom w Werstoku

Miesiąc sierpień obfituje wielością świąt w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. W owym czasie wspomina się wielu świętych. Wierni przeżywają również dwa ważne święta z cyklu dwunastu wielkich świąt, pośród których znajduje się Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Każda parafia, której patronuje dane wydarzenie, przeżywa swoistą „małą Paschę”. Nie inaczej było w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, która szczególnie uroczyście obchodziła święto Zaśnięcia Bogurodzicy. Wynika to z faktu, iż historyczna poprzedniczka istniejącej świątyni parafialnej w Werstoku, wzniesiona została właśnie pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. W tym uroczystym dniu, jak każdego roku, werstoccy parafianie i zgromadzeni na święto pielgrzymi oraz zaproszeni goście zmierzali do świątyni, aby modlitewnie wspominać Przenajświętszą Bogurodzicę i oddać pokłon Jej Płaszczanicy. W tym roku przypadła szczególna okoliczność, poświęcenie krzyży na kopułach, które zwieńczą kaplicę poświęconą św. męczennikowi, kapłanowi Jerzemu wznoszoną w niedalekiej Policznej. Poświęcenia dokonał biskup hajnowski Paweł. Wcześniej, wierni uczestniczyli w św. Liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji. W słowie skierowanym do wiernych hierarcha podkreślił sens i znaczenie święta Zaśnięcia Bogurodzicy i jak ważna jest modlitwa do Bożej Matki, która jest matką wszystkich nas. Po Liturgii i świątecznej procesji biskup Paweł oraz proboszcz ks. prot. Paweł Kuczyński podziękowali wszystkim za wspólną modlitwę. Słowa wdzięczności skierowano ku przybyłym na uroczystości gościom, duchowieństwu, władzom lokalnym, w osobach wójtów Gmin: Dubicze Cerkiewne i Czeremcha,  dyrektorom Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz licznie zgromadzonych wiernych. Na zakończenie uroczystości najbardziej zaangażowanych przedstawicieli parafii odznaczono Orderami św. Marii Magdaleny oraz Listami pochwalnymi. Zwieńczeniem świątecznego dnia była uroczysta agapa.

Autor: Igor Dacewicz

Zdjęcia: Grzegorz Surel