Nadanie imienia i poświęcenie sztandaru w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce

Dzień 04 września 2020 roku zapisał się jako jeden z najważniejszych i najbardziej uroczystych w historii Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia dr. Kazimierza Ptaszyńskiego. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce Pani Karolina Wachol – Worończuk przywitała przybyłych gości. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady Miasta Hajnówka na ręce pani dyrektor i odczytanie przez przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka Panią Walentynę Pietroczuk uchwały w sprawie Nadania Imienia dr. Kazimierza Ptaszyńskiego Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce. Przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego w osobach: Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski oraz Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk, Biskup Drohiczyński dokonali poświęcenia sztandaru. Sztandar uroczyście zaprezentowano po czym przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas złożyli ślubowanie. Przed występami artystycznymi, które były zwieńczeniem świątecznego spotkania, do zebranych zwrócili się ze słowami okolicznościowych przemówień zaproszeni goście. Głos zabrał między innymi Jego Ekscelencja Biskup Paweł, który wyraził nadzieję, iż osoba patrona szkoły, dr. Kazimierza Ptaszyńskiego, będzie inspiracją dla każdego z uczniów do kierowania się w swoim życiu szlachetnymi, chrześcijańskimi ideałami. Biskup Paweł udzielił swojego arcypasterskiego błogosławieństwa uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski