Święto patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej

Cerkiew prawosławna wspomina 10 września pamięć wielkiego świętego, ściśle związanego z Cerkwią prawosławną w Polsce – św. Hioba Poczajowskiego. Jest to również szczególny dzień dla Diecezji Warszawsko-Bielskiej, gdyż św. Hiob jest jej niebiańskim patronem. Tegoroczne świąteczne obchody miały miejsce w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 Świętą Liturgią, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz duchowieństwa. W trakcie św. Liturgii kazanie wygłosił ks. Adam Góralczuk. Kaznodzieja w swoim słowie omówił znaczenie cnót chrześcijańskich na podstawie czytanej w tym dniu lekcji apostolskiej, podkreślając ich wpływ na życie duchowe człowieka i jego drogę do zbawienia. Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół świątyni, po której z pouczeniem do wiernych i duchowieństwa zwrócił się metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił ogromne znaczenie sprawowania św. Liturgii wskazując, iż jest to główne zadanie każdego kapłana, a wszystkie inne duszpasterskie obowiązki, choć ważne, zajmują drugorzędne miejsce. Jego Eminencja powiedział, że „najważniejsze jest to, iż kapłan w imieniu zebranych w świątyni, sprawuje „święte świętych”, kiedy to chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, co jest kontynuacją Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest centrum życia wierzącego człowieka i życia w aspekcie eschatologicznym”. Metropolita Sawa przywołał przykład św. Hioba, będącego gorącym obrońcą prawosławia w czasach wprowadzania unii brzeskiej jako wzoru do naśladowania w swojej pracy duszpasterskiej przez wszystkich duchownych. Wiele uwagi hierarcha poświęcił współczesnym wyzwaniom i problemom stojącym przed duchownymi. Aktualny czas, wymaga od każdego duchownego wielkiej odpowiedzialności i świadomości, ubogacanie siebie i parafian łaską płynącą ze św. Eucharystii. Umocnieniem i siłą każdego człowieka zawsze była i jest św. Eucharystia. Jego Eminencja wzywał do szczególnej duchowej trzeźwości i czujności, nie lękania się problemów i gorliwego ich rozwiązywania, usilnej pracy duszpasterskiej w każdym zakątku diecezji, zwłaszcza z młodym pokoleniem. Praca z młodzieżą musi polegać na nieustannym tłumaczeniu i przekazywaniu tradycji wypracowanej przez naszych przodków. Zadaniem Cerkwi, duchownych, a także świeckich jest przyprowadzenie każdego człowieka do Chrystusa, uświęcanie wszystkich i wszystkiego bogactwem wiary i życia cerkiewnego. Tegoroczne obchody diecezjalnego święta nabrały wyjątkowego charakteru ze względu na bardzo ważne wydarzenie w życiu werstockiej parafii, a mianowicie poświęcenie w pobliskiej wsi Policzna kaplicy poświęconej św. męczennikowi kapłanowi Jerzemu. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście biskup wikariuszy diecezji. Wszyscy zebrani odczuli niezwykle podniosły charakter tej historycznej chwili, bowiem św. Jerzy jest synem tej ziemi. Urodził się we wsi Policzna, choć swą posługę niósł bardzo daleko od rodzinnej miejscowości, m.in. w Kazachstanie, gdzie został stracony przez ludzi niewiary. Kończąc diecezjalne uroczystości Jego Eminencja metropolita Sawa ponownie zwrócił się do wszystkich zebranych, podkreślając historyczność i duchowe znaczenie poświęcenia kaplicy. Metropolita zaznaczył, iż „dzięki działaniu Opatrzności Bożej wybudowaliście ten skromny przybytek swojemu przodkowi, św. Jerzemu, który urodził się w tej wsi i nikt z nas nie mógł przypuszczać, że do Policznej przybędzie metropolita w asyście biskupów i tak dużej liczby duchowieństwa. Jemu niech będzie chwała!”. Jego Eminencja podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania kaplicy na czele z proboszczem parafii, ks. prot. Pawłem Kuczyńskim oraz wszystkim przybyłym na obchody tegorocznego diecezjalnego święta. Tegoroczne święto Diecezji Warszawsko-Bielskiej z pewnością zapisze się na długo w pamięci wszystkich uczestników, a w szczególności mieszkańców wsi Policzna, którzy w swoich sercach przeżywali paschalną radość wynikającą z faktu budowy i poświęcenia kaplicy poświęconej św. Jerzemu, ich przodkowi i krajanowi. To wydarzenie zapisze się na pewno również w sercach kapłanów przybyłych na diecezjalne święto, ponieważ osoba św. Jerzego jest niepodważalnym przykładem gorliwej służby kapłańskiej gotowej ponieść męczeńską śmierć za wiarę prawosławną.

Autor: ks. Adam Górlaczuk

Zdjęcia: ks. protodiakon Rafał Dmitruk