Biskup Hajnowski Paweł wziął udział w charytatywnej akcji „ELEOS na Święta”

W ramach świątecznej działalności charytatywnej Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS zorganizował akcję „ELEOS na Święta”. Przygotowano kilkaset paczek, które na terenie województwa podlaskiego rozdawane są osobom potrzebującym. We wtorek 22 grudnia otrzymali je mieszkańcy Prawosławnych Domów Opieki w Białymstoku, Hajnówce, Trześciance, Kożynie i Grabarce. W większości tych miejsc prezenty przekazali (z zachowaniem właściwych zasad epidemiologicznych) Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł wraz z dyrektorami Diecezjalnych Ośrodków Miłosierdzia ELEOS: ks. Adamem Ostapkowiczem i Markiem Masalskim. Spotkaniu towarzyszyło tradycyjne kolędowanie, z zachowaniem przepisów dystansu społecznego. Paczki otrzymają jeszcze podopieczni pięciu Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku, Placówki Wsparcia Dziennego w Supraślu, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli oraz mieszkańcy Białegostoku. Organizatorami akcji jest ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Autor: Marek Masalski

Zdjęcia: archiwum ELEOS