Niedziela Triumfu Ortodoksji w soborze św. Trójcy w Hajnówce

Po zakończeniu pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, tygodnia wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, nastąpiła pierwsza niedziela Wielkiego Postu – niedziela Triumfu Prawosławia. W tym dniu Cerkiew prawosławna wspominając wydarzenia, które doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa prawdziwej wiary i ustanowienia dogmatów prawosławnych, podbudowuje duchowo swoich wiernych. Duch nabożeństw pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przepełniony jest nadzieją i ufnością w Bogu oraz radością odnowy Cerkwi i jej nauki po wielu ofiarnych zmaganiach z herezjami. Uroczystym nabożeństwom w soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Po zakończeniu św. Liturgii został odsłużony molebien, słowami którego oddano cześć wszystkim tym, którzy walczyli za prawą wiarę oddając za nią swoje życie. Proszono również o błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy w dzisiejszym czasie  odnajdują w Cerkwi sens swojego życia, starając się podążać za Chrystusem.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Marcin Bołtryk, Piotr Panfiluk