Przedszkole św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce uczciło pamięć swoich patronów

24-05-2021 r., w dniu, w którym Cerkiew Prawosławna czci pamięć świętych braci Cyryla i Metodego, w Niepublicznym Przedszkolu w Hajnówce, którego święci Bracia Sołuńscy są niebiańskimi opiekunami, miały miejsce szczególne uroczystości. Przedszkolaki oraz ich opiekunowie rozpoczęli dzień od wspólnej modlitwy podczas dziękczynnego Molebna, słowami którego podziękowali swym patronom za opiekę i orędownictwo. Po zakończonym nabożeństwie i otrzymanym błogosławieństwie nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt. Święci Cyryl i Metody – Patroni Naszego Przedszkola. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom Świętych Braci, nauczycieli Słowian, którzy poświęcili swoje życie misji głoszenia światu Dobrej Nowiny. Wykonane z ogromnym zaangażowaniem prace plastyczne zostały zaprezentowane przez ich autorów.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Ewelina Kiprianiuk