Otwarcie wystawy o świętym Mikołaju Cudotwórcy

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski na przełomie kwietnia i maja br. Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny poświęcony pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca”. W ramach konkursu odbyły się także warsztaty online zorganizowane przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej Lillę Busłowską podczas których nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały i pomoce przydatne do konkursu. Tematem prac było przedstawienie przykładów z życia świętego Mikołaja i pomocy drugiemu człowiekowi. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat postaci św. Mikołaja oraz troski o bliźnich. Do konkursu zgłosiło się liczne grono uczestników, między innymi z Powiatu Hajnowskiego, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Stanisławowa, Siemiatycz. Prace na konkurs napłynęły także z zagranicy, z Międzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie w Kijowie co nadało konkursowi charakter międzynarodowy. Łącznie przygotowano 203 prace z różnych typów szkół. Każda praca konkursowa jest wyrazem miłości i szacunku do wyjątkowego świętego, będącego szczególnym opiekunem dzieci i młodzieży, podróżujących, rodzin. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Swojej pomocy udziela także i obecnie. Dzień jego pamięci jest świętem cudu i dobra. Wyrazem podziękowania za Jego liczne dary są nasze osobiste dobre uczynki, których przykłady zostały pięknie zilustrowane w pracach konkursowych. Wszystkie prace są niezwykle ciekawe, oryginalne, a także bardzo pracochłonne. Jury, w trakcie oceny brało pod uwagę walory artystyczne, estetykę wykonania prac oraz wyobraźnię i pomysłowość autorów. Komisja konkursowa w składzie: Zenaida Jakuć – przewodnicząca, instruktorka plastyki (Hajnowski Dom Kultury), Anna Kot – (Hajnowski Dom Kultury), ks. Andrzej Busłowski- wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Przyznano nagrody i wyróżnienia. Lista nagodzonych znajduje się na stronie www.parafiadubiny.pl

30 maja 2021r. w cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach po św. Liturgii, odsłużony został molebień do św. Mikołaja Cudotwórcy w intencji dzieci i młodzieży. O godz. 10.45 w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach została otwarta wystawa pokonkursowa i nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, upominkami, a nauczyciele przygotowujący – podziękowaniami. W otwarciu wystawy udział wzięła zastępca starosty Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło.

Autor: ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia: Autor, ks. Marek Litwiniuk