Ku czci świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich w Zbuczu

6 czerwca 2021 roku w miejscowości Zbucz odbyły się uroczystości ku czci św. św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, świętej Liturgii przewodniczył biskup hajnowski Paweł w asyście przybyłego duchowieństwa. Po powitaniu hierarchy przez władze samorządowe, radę sołecką i księdza proboszcza Leona Anchima rozpoczęła się święta Liturgia, podczas której śpiewał chór dyrygowany przez Helenę Sawczuk. Po odczytaniu ewangelicznej perykopy do zebranych, ze słowami kazania, zwrócił się Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Przypomniał w nim historię Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Nawiązując do wydarzeń sprzed lat podkreślił jak ważne jest aby należną czcią otaczać naszych świętych. Ich niezłomna postawa, miłość do Boga i Cerkwi powinny służyć nam żyjącym jako wzór do naśladowania. Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją.

Autor i zdjęcia: ks. Eliasz Suproniuk