Biskup hajnowski Paweł uczestniczył w spotkaniu dyrygentów i psalmistów w Jabłecznej

W dniach 20 – 21 lipca br., z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, w monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyło się kolejne, doroczne seminarium dyrygentów i psalmistów naszej Cerkwi. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1030 molebnem w monasterskim soborze, sprawowanym przez archimandrytę Piotra. Pierwsza sesja zjazdu miała miejsce w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Rozpoczął ją metropolita Sawa witając obecnych na spotkaniu arcybiskupa Grzegorza i biskupa Pawła oraz wszystkich przybyłych. Ze szczególnymi słowami przywitania hierarcha zwrócił się do zaproszonych na tegoroczne seminarium prelegentów: archimandryty Romana z Kijowsko-Pieczerskiej Ławry, wykładowcy Kijowskiej Akademii Teologicznej, dyrygenta jednego z monasterskich chórów oraz dra Jana Połowianiuka, profesora Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dyrygenta chóru uczelnianego. W swoim wystąpieniu Jego Eminencja mówiąc o celowości spotkań w Jabłecznej stwierdził, że czynimy to dla dobra Cerkwi i każdego z nas. Służba kapłana i psalmisty jest jednakowo ważna w Cerkwi, choć ich wymiar jest inny. Miejsce zjazdów zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż w ubiegłym stuleciu w jabłeczyńskim monasterze znajdowała się szkoła dyrygentów i psalmistów. Skierowane zostały słowa pochwały doktorowi Danielowi Sawickiemu za działalność wydawniczą w zakresie śpiewu jednogłosowego. Po wystąpieniu Jego Eminencji metropolity Sawy głos zabrał prof. Włodzimierz Wołosiuk przedstawiając zaproszonych prelegentów i wybrane przez nich tematy. Pierwszy z prelekcją wystąpił archimandryta Roman nt. „Wartości teologiczno-muzyczne śpiewu Kijowsko-Pieczerskiej Ławry”. Prelegent podkreślił specyfikę melodii monasteru z Kijowa oraz wspomniał o początkach swojego śpiewania i doświadczeniach pracy z ówczesnym dyrygentem Ławry, a obecnym metropolitą Jonatanem /Jeleckich/. Według słów o. Romana wielki wpływ na melodie kijowsko-pieczerskie wywarła epoka baroku. Melodie choć brzmią w poprawnej harmonii zachodniej, w swym podłożu mają melodie znamiennego raspiewa. Pierwszym utworem do wspólnego śpiewania został zaproponowany dogmatyk 3 tonu. Przed rozpoczęciem śpiewania przeanalizowana została każda fraza muzyczna utworu. Drugim utworem śpiewanym przez uczestników seminarium była Pieśń Cherubinów autorstwa archimandryty Romana. Po przerwie na wspólny posiłek odbyła się druga sesja zjazdu. Tematem wiodącym drugiego prelegenta, prof. Jana Połowianiuka było: „Moje doświadczenia jako dyrygenta chóru cerkiewnego i akademickiego w zakresie muzyki cerkiewnej”. Swoje wystąpienie prelegent rozpoczął od tematu: „Emisja i higiena głosu chórzysty”. Prelekcja, połączona z prezentacją multimedialną, dotyczyła m.in: budowy głosu ludzkiego, prawidłowego oddechu i artykulacji śpiewanych tekstów. Całość wystąpienia oparta była na dwudziestopięcioletnim doświadczeniu pracy z chórem amatorskim. Pierwszy dzień zjazdu zakończyła wspólna modlitwa podczas wieczerni w monasterskim soborze. Po niej biskup Paweł dokonał postrzyżyn w rasę, nowicjusza Jerzego Gundłacha. Drugi dzień seminarium rozpoczęła św. Liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Grzegorza. Śpiewali uczestnicy jabłeczyńskiego zjazdu. Arcybiskup Grzegorz udzielił święceń diakońskich wyżej wspomnianemu mnichowi. Pierwszą sesję drugiego dnia rozpoczął archimandryta Roman, pracując nad wykonaniem dogmatyku 4 tonu w melodii Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Następnie ćwiczenia kontynuował prof. Jana Połowianiuk, który do śpiewania z uczestnikami wybrał „Dostojno jest’” Dymitra Bortniańskiego oraz koncert paschalny „Radujtiesia ludije” Giuseppe Sartiego. Tegoroczne seminarium dyrygentów i psalmistów w Jabłecznej zakończył krótki koncert w soborze św. Onufrego. Słuchaczami byli Jego Eminencja metropolita Sawa, przybyły arcybiskup Abel, arcybiskup Grzegorz, biskup Paweł i bracia monasteru.

Autor: lektor Andrzej Boublej

Zdjęcia: Krzysztof Szeremeta