Biskup hajnowski wziął udział w Święcie Katedry Metropolitalnej

W wigilię dnia pamięci św. Marii Magdaleny odsłużone zostało całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, warszawskiego duchowieństwa oraz przybyłych gości. W samym dniu święta, o godzinie 7.00 odprawiono św. Liturgię dla osób pracujących. Bezpośrednio po św. Liturgii poświęcono wodę. O godzinie 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia celebrowana przez Jego Eminencję metropolitę Sawę, któremu asystowali Ich Ekscelencje: arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, biskup supraski Andrzej, duchowieństwo okręgu warszawskiego, a także goście. Miłem akcentem uroczystości była obecność kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy, która rozpoczęła swą peregrynację po Polsce.

Po odczytaniu Ewangelii homilię wygłosił arcybiskup Abel, który w oparciu o życie św. Marii Magdaleny ukazał ją jako głosicielkę radości paschalnej. Za swe trudy w zwiastowaniu dobrej nowiny, święta została uznana przez Cerkiew jako równa apostołom oraz zaliczona w poczet niewiast niosących aromaty. Nikt inny, jak Maria Magdaleny nie bał się pójść do cesarza Tyberiusza, aby objawić mu radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jego Ekscelencja zwrócił także uwagę na obecność kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy w stołecznej katedrze, jako wielkiej świętości i dziedzictwa umęczonej Chełmszczyzny. Arcybiskup Abel zachęcał, aby peregrynacja ikony stała się impulsem do głębszego przenikania w życie duchowe naszej Cerkwi, wychowania młodego pokolenia w tradycji przodków i czerpania radości z obecności Bogurodzicy wśród nas.

W trakcie św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich, absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Krzysztofowi Szeremecie.

za: www.orthodox.pl

Zdjecia: Jarosław Charkiewicz