XXXI Piesza Pielgrzymka z Hajnówki na św. Górę Grabarkę

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu 15 sierpnia 2021 r.  z  Hajnówki wyruszyła XXXI Piesza Pielgrzymka na Święta  Górę Grabarkę. Po świętej Liturgii i molebniu celebrowanych w  cerkwi p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela pod duchową opieką proboszcza parafii, ks. mitrata Jana Romańczuka, pielgrzymi udali się w trzydniową pątniczą wędrówkę. Tegoroczna trasa wiodła przez Orzeszkowo, Werstok, Opakę Dużą, Wólkę Terechowską, Czeremchę, Rogacze i Żerczyce. Duchowieństwo i wierni każdej z parafii, przez które przechodziła hajnowska pielgrzymka, otoczyli pątników serdeczną opieką.  Z modlitwą na ustach, z wieloma intencjami i krzyżami na swoich ramionach, pielgrzymi pokonali ponad 80 km. 17 sierpnia hajnowscy pielgrzymi dotarli na Świętą Górę Grabarkę. Tegoroczna pielgrzymka z Hajnówki na Świętą Górę Grabarkę była jedną z najliczniejszych, zgromadziła ponad 300 uczestników. Na ogromne słowa uznania i podziękowania zasługują wszyscy zaangażowani w jej organizację.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Aleksander Wasyluk, Eugeniusz Tarasiuk, Lucyna Ruszuk