Inauguracja 40. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

13 września był wyjątkowym dniem dla Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Jubileuszowa edycja została uroczyście zainaugurowana w obecności wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele duchowieństwa: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski; Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy; Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski; Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski; Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski; Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki; Przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego:  Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej, Piotr Sawczuk, Biskup Diecezji Drohiczyńskiej, a także władze szczebla krajowego i regionalnego tj. Adama Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski oraz Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, władze samorządowe, reprezentanci służb mundurowych, korpusu dyplomatycznego oraz wielbiciele muzyki cerkiewnej. Śpiew cerkiewny od samego początku towarzyszył zebranym w Soborze Św. Trójcy, wprowadzając nasze dusze w duchową wędrówkę. Hajnowski Festiwal odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jak co roku uroczystość otwarcia Festiwalu rozpoczął molebien, któremu przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W swojej wypowiedzi podkreślał rolę śpiewu cerkiewnego – „…życie cerkwi, którego członkami jesteśmy, jest niemożliwe bez śpiewu cerkiewnego. Śpiew cerkiewny jest nieodłączną częścią natury aniołów, którzy nieustannie wychwalają Boga swoim śpiewem – Święty, Święty, Święty jesteś Panie…[…] śpiew cerkiewny kształtuje dusze ludzkie…” Dyrektor Festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz w krótkich, lecz bardzo istotnych słowach podsumował cztery dekady związane z organizacją wydarzenia. W początkowej części uroczystości Starosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko wraz z Wicestarostą Powiatu Hajnowskiego Joanną Kojło wręczyli Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”, który Rada Powiatu Hajnowskiego przyznała Metropolicie w 2020 r. Słowa pełne wsparcia dla festiwalu padły z ust Adama Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do organizatorów. Wyrazy uznania przekazał osobiście Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Eugeniusz Czykwin oraz Anna Radziukiewicz wręczyli nagrody fundacji, przyznawane za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz prawosławia. Laureatami zostali m. in.: Metropolita Czarnogóry Joanicjusz, za obronę cerkwi w Czarnogórze oraz Ksiądz biskup Kościoła Rzymskokatolickiego Michał Janocha. Oficjalnego otwarcia 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dokonał Burmistrz Miasta Jerzy Sirak. Artystycznych i duchowych wrażeń dostarczył koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrygenturą Iriny Bogdanovich, kwieńcząc tym samym poniedziałkowy Koncert Inauguracyjny oraz pozostawiając słuchaczy w mistycznej aurze śpiewu cerkiewnego.

Autor: Emilia Korolczuk
Zdjęcia: Łukasz Troc