Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych w Hajnówce

Po przesłuchaniach online chórów zagranicznych przeszedł czas na bezpośrednie spotkanie z chórami prezentującymi muzykę cerkiewną. 16 września 2021 r. o godz. 1600 rozpoczęły się przesłuchania, w których wzięło udział dwanaście chórów z Polski. Przez ponad trzy godziny oceniało ich wykonania jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. Grzegorz Pecka, ks. dr. Alexandrel Barnea, ks. Dmitryj Bołgarskij, protodiakon Bazyli Dubec, Aleksandr Brandaws, Ireneusz Ławreszuk. Przesłuchania zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Wystąpiły następujące chóry:

Chór Parafii Prawosławnej św. wielkiego męczennika Jerzego – Siemianówka, dyrygent: ks. Walery Piotrowski, repertuar:

 • Błagosłowi dusze moja, Hospoda – muz. D. Sołowiow
 • Iże chieruwimy – mel. monasteru w Jabłecznej
 • Dostojno jest’ – podobien „Radujsia Żywonosnyj Krestie”
 • Nieprochodimaja wrata – mel. Ławry Poczajowskiej
 • Widiechom swiet istinnyj, Da ispołniatsia usta nasza – muz. Małachow

Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego – Fasty, dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk, repertuar:

 • Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. S. Fiodorow
 • Nynie otpuszczajeszy – muz. K. Sztankiewicz, opr. abp. Jonafan
 • Ot junosti mojeja – sołowieckij napiew
 • Pryiditie pokłonimsia – muz. P. Czesnokow
 • Pred dwiermi chrama Twojeho – muz. W. Kowaldżi
 • Wsiech skorbiaszczych radostie – bołgarskij raspiew, opr. M. Popow – Płatonow
 • Krestu Twojemu – muz. M. Kowalewskij

Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej św. ap. Jakuba – Łosinka, dyrygent: Maria Paszko, repertuar:

 • Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. G. Agafonikow
 • Jedinorodnyj Synie – muz. W. Krukowski
 • Iże chieruwimy – muz. K. Stecenko
 • Swiatyj Boże – opr. mon. Julianija
 • Wo carstwii Twojem – muz. F. Miasnikow

Chór Młodzieżowy Parafii św. Jana Klimaka – Warszawa, dyrygent: Adam Tomaszewski, repertuar:

 • Chwalitie Imia Hospodnie – greczeskij razpiew
 • Wo Carstwii Twojem – znamiennyj razpiew
 • Troparion proroka Eliasza – Siedmiziernoj Pustyni razpiew
 • Chieruwimskaja Piesn’ – bołgarskij razpiew
 • Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko – S. Kryłow
 • Błagosłowi Dusze moja Gospoda – I. Flegmenko

Chór cerkwi filialnej św. Marii Magdaleny – Słochy Annopolskie, dyrygent: Ewa Podgórzak, repertuar:

 • Jedinorodnyj Synie – opr. D. Sołowiow
 • Alliłuja – muz. A. Maszkow
 • Swiatyj Boże – „Piuchtickoje”, opr. Ewa Podgórzak
 • Iże chieruwimy – muz. A. Denisow
 • Dostojno jest’ – podobien „Niebiesnych czynow”

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze, dyrygent: Maria Demczuk, repertuar:

 • Dostojno jest’ – muz. K. Stankowicz
 • Iże chieruwimy – muz. Smirnow
 • Jedinorodnyj Synie – muz. S. Riabczenko
 • Mati Miłosierdna – kant XVII w.opr. A. Pobiedimskij
 • Płotiju usnów – muz. P. Kriłow

Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok, dyrygent: Ewa Surel, repertuar:

 • Spodobi Hospodi – greczeskij raspiew
 • Sohłasno zaspiwajmo – pieśń paraliturgiczna
 • Jedinorodnyj Synie – muz. S. Esin
 • Iże chieruwimy – mel. Niłowoj pustyni
 • Kak chodił, że… – kant żałobny
 • Chrystos woskresie – troparion Paschy, autor nieznany

Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos” – Białystok, dyrygent: Michał Uścinowicz, repertuar:

 • Chwalitie imia Hospodnie – znamiennyj raspiew, opr. P. Czesnokow
 • Bogorodice Diewo – muz. diak. S. Trubaczow
 • Swietie tichij – mel. wałaamska, opr. archimandryta Matfiej
 • Anhieł wopijasze – muz. M. Musogrskij, opr. archmandryta Matfi ej
 • Czertoh Twoj – melodia kijowska, opr. M. Kotogarow
 • S nami Boh – muz. ks. W. Zinowiew

Zespół „ Armonia” – Białystok, dyrygent: Aleksandra Szymaniak, repertuar:

 • Priiditie ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnokow
 • Ikos Paschy – opr. Michaela Fortunato
 • Swiatyj Boże – mel. Irmologionu Supraskiego
 • Psalm 103 – muz. hieromnich Nafanaił (Boczkało)
 • Świetie Tichij – muz. ks. diak. S. Trubaczow

Chór Dziecięco–Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Białystok, dyrygent: Adam Tokajuk, repertuar:

 • Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Tsololo
 • O Tiebie radujetsia – muz. D. Ilin
 • Błahosłowi dusze moja, Hospoda– muz. I. Kołczin
 • Chwali dusze moja, Hospoda – autor nieznany
 • Sława w wysznich Bohu – doksologia wielka – muz. G. Riutow

Chór Dziecięco-Młodzieżowy soboru Św. Trójcy – Hajnówka, dyrygent: Justyna Marczuk, repertuar:

 • Chwali dusze moja, Hospoda– starinnoho napiewa
 • Jedinorodnyj Synie – autor nieznany
 • Dostojno jest – muz. P. Dinew
 • Widiechom swiet istinnyj – muz. A. Aleksiejewa
 • Pieśń paraliturgiczna do św. Męcz. Gabriela– autor nieznany

Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Białystok, dyrygent: Andrzej Tokajuk, repertuar:

 • Jedinorodnyj Synie – muz. M. Dileckij
 • Woskresni Boże – muz. P. Czesnokow
 • Anhieł wopijasze – muz. P. Czajkowski
 • Molitwu proliju – muz. S. Bogosłowskij
 • Pod Twoju miłost’ – muz. metropolita Iłarion (Ałfiejew)
 • Wo carstwii Twojem– muz. P. Iwanow-Radkiewicz

Autor: Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Łukasz Troc