Uroczystości ku czci ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość” w Hajnówce

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w pierwszą niedzielę po święcie Zaśnięcia św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, w soborze św. Trójcy w Hajnówce, uroczyście obchodzone jest parafialne święto ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”. Historia najstarszej parafii prawosławnej w Hajnówce od samego początku związana jest właśnie z tą ikoną. W 1942 roku erygowano w Hajnówce parafię prawosławną p/w św. Mikołaja Cudotwórcy. Proboszczem mianowano ks. Serafina Żelaźniakowicza. Prawosławni otrzymali budynek byłego nadleśnictwa „Leśna”, który przystosowano do celów liturgicznych. Jesienią tego samego roku cerkiew została poświęcona. Wtedy to uroczyście wniesiono do świątyni i umieszczono na hornom miestie ikonę Matki Boskiej Nieczajannaja Radost. Od tego dnia trwa w Hajnówce kult tejże ikony. Historię związaną z przybyciem ikony do Hajnówki,  opisał  ś.p. ks. mitrat Antoni Dziewiatowski, proboszcz  parafii św. Trójcy w latach 1951 – 1995. „Pewna bogobojna hajnowianka w czasie bieżeństwa znalazła się w Moskwie. Chciała kupić ikonę. Ma to być ikona, która przyniesie mi powodzenie i pozwoli szczęśliwie powrócić do rodzinnej wsi – powiedziała. Zaproponowano jej kopię cudownej ikony „Nieoczekiwana Radość”, ponieważ w moskiewskiej cerkwi św. Eliasza znajdował się jej oryginał. Kobieta szczęśliwie wróciła w rodzinne strony i otaczała ikonę wielką czcią. Ojciec Serafin w czasie pobytu w domu parafianki zwrócił uwagę na ikonę. Na prośbę duchownego została ona ofiarowana do cerkwi.” (Cerkownyj Wiestnik 1987 nr 11). W dniu święta ikony „Nieoczekiwana Radość” wmurowano kamień węgielny pod budowę soboru św. Trójcy. W dniu tego święta, w 1992 roku, poświęcono nowo wybudowaną świątynię, w której boczny ołtarz tej ikonie jest poświęcony. Każdego roku święto ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja Radost  jest szczególnym dniem w życiu wszystkich hajnowian i gromadzi rzesze wiernych pragnących wznieść swoje modlitwy do Matki Bożej przed jej cudowną ikoną. W tym roku obchody święta miały miejsce w dniach 09 – 10 października. W sobotę 9 października nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W Niedzielę o godz. 730 odsłużono pierwszą świętą Liturgię, po zakończeniu której poświęcono wodę. Głównej św. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz duchownych Dekanatu Hajnowskiego. U wejścia do świątyni arcypasterzy przywitały dzieci, młodzież, władze samorządowe, rada parafialna, członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz proboszcz parafii św. Trójcy ks. mitrat Michał Niegierewicz. Podczas Boskiej Liturgii do zebranych zwrócił się, wygłaszając homilię, ks. prot. Andrzej Busłowski. Kaznodzieja podkreślił znaczenie i pierwszorzędną rolę Matki Bożej w dziele zbawienia człowieka. W nawiązaniu do historii święta zwrócił uwagę na potrzebę okazywania Bogurodzicy bezustannej wdzięczności, za jej opiekę i niebiańskie orędownictwo, poprzez modlitwę i dobre uczynki. Świętą Liturgię zwieńczyła uroczysta procesja. Po zakończeniu procesji do zebranych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, mówiąc między innymi: Niech każdy z nas postara się wyobrazić sobie człowieka, który każdego dnia zwracał się w modlitwie do Boga, błagając Go o spełnienie swoich próśb. Czas upływał a prośby nieszczęśnika pozostawały niespełnione. Smutek, wątpliwości, rozczarowanie, którymi diabeł go atakował, ten człowiek starał się pokonywać nieustającą modlitwą. Jego wiara była silna. I oto pewnego dnia nieszczęśnik otrzymał od Boga to, o co tak długo i wytrwale prosił. Jaki jest sens tej krótkiej historii? Bóg mający we władaniu cały świat, roztaczający swą opiekę nad wszystkimi ludźmi razem i każdym z osobna wie najlepiej co, kiedy i komu jest potrzebne. W swej nieograniczonej mądrości zna odpowiedzi na wszystkie pytania i sposoby rozwiązania wszelkich trudności. Zadaniem każdego chrześcijanina jest ufać Bogu. Wierzyć w Boską mądrość i miłosierdzie. Musimy pielęgnować naszą wiarę tak, aby jej owocem była miłość do Boga i bliźnich. Tego uczy nas również historia dzisiejszego święta… W dalszej części arcypasterskiego pouczenia, Jego Eminencja zwrócił również uwagę na potrzebę zachowania jedności w obliczu pokus i problemów, które wynikają z ludzkiej słabości oraz bezustannego oddziaływania złego ducha. Jedność tę w żywym organizmie, którym jest Cerkiew, osiągamy tylko dzięki świętej Eucharystii: Święta Eucharystia,  jest źródłem życia każdego z nas, jest źródłem życia Cerkwi. Tam, gdzie jest święta Eucharystia, tam jest Cerkiew. Na tej prawdzie budujemy swoje życie ziemskie. Dzięki tej prawdzie dążymy ku zbawieniu. Tylko rozumiejąc tę prawdę możemy osiągnąć jedność. Bóg ofiarował nam drogocenny skarb, którym jest Cerkiew.. Nie ma Eucharystii poza Cerkwią… Kończąc Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się ze słowami szczególnych pozdrowień do proboszcza soboru św. Trójcy w Hajnówce – ks. mitrata Michała Niegierewicza, przeżywającego jubileusze siedemdziesiątych urodzin oraz 45-letniej posługi kapłańskiej. Szacownemu jubilatowi wraz z jego współtowarzyszką na życiowej i kapłańskiej drodze – matuszką Eugenią, metropolita Sawa życzył Bożego błogosławieństwa, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w dalszych, długich latach życia. Na dowód swego uznania oraz w podziękowaniu za kapłański trud i poświęcenie Jego Eminencja podarował ks. Michałowi napiersny krzyż z ozdobami. Matuszka Eugenia otrzymała zaś ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy z jubileuszową dedykacją.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Jarosław Charkiewicz, autor