Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Dzień przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari jest jednym z trzech szczególnie uroczyście obchodzonych świąt w parafii św. Trójcy w Hajnówce. W dniach 21-22 maja 2022 r. świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W wigilię święta Jego Ekscelencja wraz z duchowieństwem dekanatu hajnowskiego sprawował nabożeństwo całonocnego czuwania. W dniu święta, przed rozpoczęciem głównej św. Liturgii, biskupa Pawła powitali przed wejściem do świątyni przedstawiciele władz samorządowych, młodzieży, dzieci oraz rady parafialnej. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do Jego Ekscelencji proboszcz parafii św. Trójcy w Hajnówce – ks. mitrat Michał Niegierewicz. Podczas małego wejścia biskup Paweł uhonorował wyróżnionych duchownych Dekanatu Hajnowskiego nagrodami paschalnymi. Po odczytaniu fragmentów niedzielnej oraz świątecznej Ewangelii Jego Ekscelencja zwrócił się do licznie zebranych wiernych ze słowami kazania, mówiąc między innymi: Dzisiejszej, piątej niedzieli po Wielkanocy, wspominamy niezwykłe spotkanie, do którego doszło przy studni Jakuba, w okolicach samarytańskiego miasta Sychar. To tam miała miejsce rozmowa Jezusa Chrystusa z Samarytanką, która do czasu spotkania na swej życiowej drodze Zbawiciela, pogrążała się w grzechu. Ten moment okazał się być przełomowym momentem w jej życiu. Kiedy Jezus Chrystus upewnił się, iż serce kobiety jest przepełnione prawdą i pokorą, pozwolił jej zrozumieć sens rozmowy o „żywej wodzie”. Pozwolił jej dostrzec tajemnicę Boskiej miłości, która stanowi fundament nauki Zbawiciela. Każdy z nas, ludzi grzesznych, niedoskonałych ma szansę doznać takiego samego doświadczenia, jeśli zechcemy otworzyć swe serce przed Bogiem. Przyjąć Jego naukę wypełniając swe życie miłością, prawdą i pokorą… W dalszej części kazania biskup Paweł nawiązując do żywota św. Mikołaja podkreślił fakt, iż cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego dokonuje św. Mikołaj, są świadectwem miłości Boga do człowieka. Lud Boży pragnąc okazać Mu swą wdzięczność powinien jednoczyć się w modlitwie czcząc pamięć świętych oraz podejmując trud ich naśladowania. Zwieńczeniem świątecznego nabożeństwa była uroczysta procesja, po której biskup Paweł podziękował za wspólną modlitwę, pozdrowił wiernych i duchowieństwo z okazji przeżywanego święta, życząc wszystkim obfitych łask Bożych i nieustającej opieki św. Mikołaja.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz