ELEOS wspiera szpital w Hajnówce

W dniu 27 maja 2022 r., z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Warszawsko – Bielskiej „Eleos” przekazał sprzęt medyczny Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Nie była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa. Współpraca „Eleosu” z SP ZOZ w Hajnówce ma już swoją historię. Jej nadrzędnym celem jest poprawa komfortu osób hospitalizowanych i potrzebujących. Dzięki takim działaniom organizacja realizuje swoje cele statutowe.

Autor i zdjęcia: Justyna Łukjaniuk