Orędzie paschalne Jego Eminencji metropolity Sawy

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski publikuje tekst orędzia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski wygłoszonego z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego 2024 roku w Telewizji Polskiej.

Christos Woskresie!

„Wielki jesteś Panie i wielkie są Twoje dzieła”. Chwała Tobie!

Dzisiaj, w 2024 roku, w ten sposób zwracamy się do Zmartwychwstałego Chrystusa świętując Jego chwalebne powstanie z martwych. Przeżywamy bowiem szczególny czas w życiu naszej Cerkwi, 100-lecie samodzielności administracyjnej – autokefalii. Prawosławie dotarło do Wiślan i Polan w IX wieku z Bizancjum w języku słowiańskim. Święci Bracia Cyryl i Metody oraz Ich uczniowie byli apostołami naszych przodków. Pomimo wzlotów i upadków, radości i doświadczeń trwa po dzień dzisiejszy. Za to dziękujemy Zmartwychwstałemu Chrystusowi. To Chrystus na przestrzeni całej historii Prawosławia w Rzeczypospolitej stał się dla nas źródłem życia, mocą naszego życia i naszego zbawienia. Jezus Chrystus wzywa nas nieustannie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, chociażby i umarł, żyć będzie” (J.11,23). „Nie bój się. Ja jestem Pierwszy i Ostatni, Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki i mam klucze śmierci i otchłani” (Ap.1,17). Bracia i Siostry! Dlatego wiara nasza ma głęboki sens i prowadzi nas do niestworzonej światłości Pustego Grobu, z którego ludzkość, w Błogosławioną Sobotę, otrzymuje Boski ogień oświecający wszystkich i wszystko. W tym roku – roku 100-lecia autokefalii – św. Ogień przybędzie do nas po raz piętnasty. Przebywa z nami i oświeca naszą Cerkiew, Ojczyznę, nasze domy. Nikt jak Bóg! On, Zmartwychwstały, ciągle wzywa nas: „nie bój się, ja jestem z Tobą”! Wejdźmy wszyscy w radość Pana naszego, uczta przygotowana, wszyscy nasyćmy się ucztą wiary, wszyscy przyjmijmy bogactwo miłosierdzia, zakosztujmy Królestwa Chrystusa. Prawda ta napełnia nasze serca wiarą i radością, które wprowadzają nas w „nowe życie w Chrystusie i z Chrystusem. Bracia i Siostry! Żyje Chrystus! Żyjemy my. Żyje nasza Cerkiew i żyć będzie, albowiem Zmartwychwstały Pan ciągle wnosi w Jej i nasze życie nową moc, nowe promienie łaski, oświecające codzienne trudy naszego życia. Cerkiew jest naszą Matką. W niej nasze umocowanie i zbawienie. „Chrystusie Zmartwychwstały umocnij Cerkiew, którą nabyłeś najdroższą Twoją Krwią”. Dziękujemy Ci, że głosimy Ciebie po prawosławnemu. Dziękujemy za całą historię Prawosławia w Rzeczypospolitej. Dziękujemy za 100-letnią samodzielność, za radości i doświadczenia. Błogosław jutrzejszy dzień Św. Twojej Cerkwi. Bracia i Siostry! W dniu Paschy obejmujemy swą modlitwą i miłością całą ludzkość, cały świat, albowiem moc radości paschalnej jest zdolna ożywić chłodne serce człowieka i napełnić je wiarą i miłością. Pełnię naszej Cerkwi: Arcypasterzy, Duchowieństwo. Mnichów, Mniszki, Dzieci i Wszystkich Wiernych w kraju i za granicą serdecznie pozdrawiam, ze świętem Paschy.

Christos Woskresie! Woistinu Woskresie!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Za: www.orthodox.pl