Inauguracja 43. MF Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

W poniedziałek 13 maja 2024 roku nabożeństwem dziękczynnym odprawionym w soborze Św. Trójcy w Hajnówce przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski zainaugurowano 43. edycję Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Festiwal szczególny ze względu na jubileusz w 100-lecia nadania samodzielności Cerkwi prawosławnej w Polsce. Przez najbliższy tydzień niewielka Hajnówka za sprawą muzycznego święta, jakim jest festiwal stanie się stolicą Podlasia. Po nabożeństwie Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych z okolicznościowym słowem, w którym zaznaczył, iż tegoroczny festiwal posiada wymiar głęboki i historyczny. Festiwalowy śpiew cerkiewny w 100-lecie autokefalii jest głosem naszej miłości ku Tobie, który jesteś naszym Zbawicielem i Panem. Śpiew Cerkwi jest Twoim głosem w nas ludziach, bowiem każda nuta jest Twoim tchnieniem. Śpiewając zaś w okresie paschalnym, mamy świadomość Twojego zwycięstwa nad śmiercią. Na zakończenie przemówienia, z uwagi na zasługi w służbie i pracy dobru Cerkwi, metropolita Sawa odznaczył ks. mitrata Michała Niegierewicza, dyrektora festiwalu, Orderem św. Marii Magdaleny I klasy. Tradycyjnie wieczór rozpoczynający hajnowski festiwal zebrał osobistości, wśród których wymienić należy m.in.: arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa suraskiego Andrzeja, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. Licznie reprezentowane było prawosławne duchowieństwo. Obecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego na czele z biskupem drohiczyńskim seniorem Tadeuszem Pikusem, Nie zabrakło przedstawicieli władz centralnych i samorządowych szczebla wojewódzkiego i lokalnego, służb mundurowych, Lasów Państwowych, europarlamentarzystów, miejscowych działaczy i społeczników, a przede wszystkim hajnowskich parafian. Otwarcia festiwalu w imieniu władz lokalnych dokonał burmistrz Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś, życząc organizatorom, uczestnikom i słuchaczom, „… aby śpiew cerkiewny, który będzie rozbrzmiewał w tej świątyni, był duchową lekcją, czasem refleksji i doznań artystycznych. By w tych niespokojnych czasach jednoczył, a nie dzielił. Niósł pokój i wzajemne zrozumienie…” W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji im. księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego Anna Radziukiewicz oraz Eugeniusz Czykwin wręczyli nagrody imienia patrona fundacji. Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Żdanuk i ks. Jarosław Jóźwik za pracę nad tłumaczeniem Kodeksu Supraskiego na język nowożytny, ks. Gieorgii Łatuszka z Mińska, Bractwo Trzech Świętych Hierarchów pod kierownictwem Sławomira Nazaruka oraz prof. Stefan Dudra. Inaugurację 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza „Universistas” z Rumunii. Transmisje wydarzeń festiwalowych można śledzić w serwisie cerkiew.pl.

Autor: Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Tomasz Grześ