Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Dzień przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari jest jednym z trzech, szczególnie uroczyście obchodzonych świąt, w parafii św. Trójcy w Hajnówce. 21 – 22 maja 2024 r. świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W wigilię święta Jego Ekscelencja, wraz z duchowieństwem Dekanatów Hajnowskiego i Siemiatyckiego, sprawował nabożeństwo całonocnego czuwania. W dniu święta, przed rozpoczęciem głównej św. Liturgii, biskupa Pawła powitały władze samorządowe, przedstawiciele hajnowskiego koła terenowego Bractwa śww. Cyryla i Metodego, młodzież, dzieci oraz rada parafialna. Przed rozpoczęciem boskiej Liturgii, z rąk Jego Ekscelencji biskupa Pawła, święcenia lektorskie otrzymał Iwo Cyunczyk, student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, niezwykle zaangażowany w życie soborowej, hajnowskiej wspólnoty. Podczas małego wejścia biskup Paweł podniósł do godności mitrata, wikariusza Parafii św. Jana Chrzciciela, ks. Jerzego Ignatowicza. Nagrodzony, po odczytaniu fragmentu świątecznej Ewangelii, zwrócił się do licznie zebranych wiernych ze słowami kazania. Przypomniał w nim żywot św. Mikołaja. Podkreślając gorliwą wiarę świętego oraz Jego niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie, wskazał Go jako wzór do naśladowania, nie tylko dla duchownych, ale dla wszystkich wiernych. Św. Mikołaj doskonale wiedział, co w życiu człowieka jest najcenniejsze. Dlatego bez reszty poświęcił się służbie Bogu i ludziom. Nie dbając o dobra doczesne, poświęcił swe życie aby gromadzić bogactwa duchowe… Powiedział między innymi kaznodzieja. Zwieńczeniem świątecznego nabożeństwa była uroczysta procesja, po której biskup Paweł podziękował zebranym za wspólną modlitwę, przekazując słowa świątecznych pozdrowień i arcypasterskie błogosławieństwo od zwierzchnika Cerkwi w Polsce, Jego Eminencji metropolity Sawy. Jego Ekscelencja pozdrowił wiernych i duchowieństwo z okazji przeżywanego święta, życząc wszystkim obfitych łask Bożych i nieustającej opieki św. Mikołaja.

Autor: ks. Marek Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz