Parafialne święto w Nowoberezowie

„Urodziłeś się, jak sam zechciałeś, objawiłeś się, jak sam postanowiłeś. Cierpiałeś w ciele, Boże nasz, i z martwych powstałeś zdeptawszy śmierć. Wzniosłeś się w chwale, wszystko napełniając, i posłałeś nam Ducha Bożego, abyśmy opiewali i sławili Twoje Bóstwo.” ~ stichery jutrzni

13 czerwca, społeczność nowoberezowskiej parafii przeżywała szczególnie radosne i podniosłe chwile związane ze świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. W wigilię święta sprawowana była wielka wieczernia z poświęceniem chlebów, wina, pszenicy oraz oleju, którą celebrował proboszcz nowoberezowskiej parafii, ks. prot. Jan Kazimiruk. W czwartkowy poranek najpierw odprawiona została jutrznia, a po niej boska Liturgia. Celebrantami tego nabożeństwa byli duchowni dekanatu hajnowskiego i bielskiego, pod przewodnictwem ks. Mirosława Czuraka. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kazanie wygłosił ks. prot. Paweł Korszak, wikariusz parafii św. Dymitra w Hajnówce. Po św. Liturgii miała miejsce procesja, która zgodnie z miejscową tradycją, najpierw udała się do położonej na północnym krańcu wsi czasowni – niewielkiej świątyni, wzniesionej w 1867 r. i poświęconej w cześć św. Aleksandra Newskiego. Rokrocznie, w dzień święta Wniebowstąpienia Pańskiego przy czasowni zanoszona jest modlitwa za mieszkańców Nowoberezowa. Uroczystości zakończyły się przy świątyni parafialnej – po odczytaniu fragmentów Ewangelii i kilkukrotnym mnogoletstwii do zebranych zwrócili się ks. Mirosław Czurak oraz ks. Jan Kazimiruk, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę i obecność w tym ważnym dla nowoberezowskiej społeczności dniu.

Autor: Adrian Kazimiruk

Zdjęcia: Adrian Kazimiruk, Jakub Kazimiruk