Biskup Hajnowski przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa w dekanacie Narewskim

W dniu 5 grudnia br. z błogosławieństwa Jago Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Puchłach, odbyły się rekolekcje wraz z konferencją Dekanatu Narewskiego Diecezji Warszawsko – Bielskiej.

Tuż przed godziną 8.00 zebrało się duchowieństwo, aby przystąpić do sakramentu spowiedzi. O godzinie 9.00 rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii prawosławnej w Trześciance, ks. prot. Marek Wasilewski, który zwrócił uwagę na istotę pokuty w sakramencie spowiedzi oraz ważność Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Kaznodzieja przypomniał, że będąc pielgrzymami na ziemi, podążamy do Królestwa Niebiańskiego. Każdy z nas stanie przed obliczem Stwórcy i odpowie za swe postępowanie.

Na zakończenie św. Liturgii ze pouczeniem zwrócił się biskup Paweł, który podkreślił jak ważne jest przygotowanie duchowe do spotkania młodzieńca Chrystusa, który zstąpił z niebios, aby zbawić ludzkość. Hierarcha nawiązał do święta Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni, które przybliża nas do zbliżających się świąt, ponieważ od tego czasu słyszymy hymny i kolędy Narodzenia Chrystusa.

Po św. Liturgii odbyła się konferencja dekanalna, w trakcie której ks. prot. Jerzy Kos, proboszcz parafii prawosławnej w Łosince, wygłosił referat „Walka z przesądami i zabobonami”. Wystąpienie wzbudziło wśród słuchaczy ożywioną dyskusję. W dalszej części spotkania poruszono bieżące sprawy dotyczące życia Cerkwi i dekanatu.

Podsumowując konferencję dekanalną biskup Paweł podziękował za prelekcję, zaś duchowieństwu za czynny udział w spotkaniu. Życzył wszystkim błogosławionych, zdrowych, radosnych świąt Narodzenia Chrystusa.

za: www.orthodox.pl