Rekolekcje Duchowieństwa dekanatu Hajnowskiego

W dniach 13 – 14 grudnia br. z błogosławieństwa Jago Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Parafii Prawosławnej pw. św. św. apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym odbyły się rekolekcje wraz z konferencją duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

Wieczorem 13 grudnia (czwartek), o godzinie 16.00 duchowieństwo zebrało się podczas jutrzni, aby przystąpić do sakramentu Spowiedzi. Jutrznię służył ks. Michał Siemieniuk, natomiast spowiedź duchownych przyjmowali ks. mitrat Mikołaj Szabelan oraz ks. prot. Eugeniusz Podgajecki.

W piątek 14 grudnia, o godzinie 9.00 sprawowana była św. Liturgia której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Marek Litwiniuk – wikariusz parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach. Zwrócił w niej uwagę przede wszystkim na istotę postu oraz potrzebę jego przestrzegania jako przygotowania do zbliżającego się święta. Na zakończenie św. Liturgii do wszystkich zebranych zwrócił się biskup Paweł, który podkreślił ważność postu przygotowującego nie tylko cieleśnie ale przede wszystkim duchowo, do święta Narodzenia Chrystusa.

Po Liturgii pod przewodnictwem dziekana Okręgu Hajnowskiego, ks. mitrata Michała Niegierewicza, miała miejsce konferencja dekanalna. W jej trakcie omówiono istotne zagadnienia związane z życiem codziennym parafii dekantu. Przedłożono najważniejsze informacje związane z kalendarium na 2019r., oraz ustalono harmonogram świąt parafialnych w dekanacie.

Kończąc spotkanie ks. dziekan podziękował wszystkim zebranym za udział w konferencji oraz złożył życzenia w związku ze zbliżającym się świętem Narodzenia Chrystusa, życząc aby było ono przede wszystkim wielkim przeżyciem duchowym.

za: www.orthodox.pl