Białystok: obchody stulecia Służby Więziennej

W niedzielę 17 lutego, w ramach obchodów stulecia Służby Więziennej, biskup hajnowski Paweł przewodniczył św. Liturgii w białostockiej katedrze św. Mikołaja. Jego Ekscelencji asystowali: ks. mitrat Anatol Ławreszuk, ks. prot. dr Andrzej Lewczak naczelny kapelan Służby Więziennej oraz ks. Adam Krysztopowicz kapelan Aresztu Śledczego w Białymstoku. Obecni byli liczni funkcjonariusze Służby Więziennej na czele z dyrektorem okręgowym w Białymstoku, płk Piotrem Kondraciukiem. W ołtarzu modlił się arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

Przed rozpoczęciem Liturgii, ks. dr Andrzej Lewczak, naczelny kapelan więziennictwa powitał przybyłych dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników oraz kapelanów Służby Więziennej. W słowie zaznaczył, że Służba Więzienna to elitarna i wyjątkowa formacja, która dba nie tylko o bezpieczeństwo obywateli, jak również prowadzi szereg działań resocjalizacyjnych pomagających uwięzionemu człowiekowi w powrocie do społeczeństwa. Służba ta wymaga wielu poświęceń nie tylko od funkcjonariuszy, pracowników i  kapelanów lecz również od ich bliskich i rodzin.

Wspominając miniony czas stulecia polskiego więziennictwa, ks. Lewczak podkreślił ogromną rolę prawosławnego duszpasterstwa więziennego, które na stałe wpisało się w polski system penitencjarny. Naczelny kapelan przybliżył sylwetkę śp. ks. majora Włodzimierza Ochaba, który w latach 1938-1939 był kapelanem więziennym w Drohobyczu. W październiku 1939 roku, w ramach akcji represjonowania personelu więziennego, został aresztowany i odsądzony w obozie w Szepietówce, a następnie w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 roku został zamordowany w Kalininie, a jego ciało wrzucono do dołu śmierci w Miednoje. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany na stopień majora i odznaczonego „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Wspomniano także postaci śp. ks. mitrata Mikołaja Lenczewskigo,  byłego naczelnego kapelana Służby Więziennej, śp. ks. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego, kapelana więziennictwa okręgu białostockiego oraz niedawno zmarłego śp. ks. mitrata Wincentego Pugacewicza.

„Dziś, w czasach współczesnych kapelani więzienni nieustannie wspierają więziennictwo w misji resocjalizacji osób, które popadły w konflikt z prawem ale również uczestniczą w wielu nowatorskich programach, będących odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnym systemie więziennym” – konkludował ks. Lewczak.

Po zakończonej św. Liturgii, biskup Paweł przekazał adres od zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencji Metropolity Sawy. Ze słowami wdzięczności za modlitwę w świątyni, jak i tą codzienną w zakładach karnych wystąpił płk Piotr Kondraciuk. Dyrektor okręgowy Służby Więziennej podziękowania skierował także do wszystkich kapelanów niosących swoją posługę w zakładach karnych i aresztach śledczych. Jak zauważył duszpasterstwo osób osadzonych i skazanych jest szczególnie trudne i odpowiedzialne. Z rad i duchowych wskazówek kapelanów korzystają również pracownicy placówek penitencjarnych. Dzięki nim służba wśród ludzi osadzonych staje się lżejsza.

Z okazji jubileuszu stulecia Służby Więziennej płk Piotr Kondraciuk wręczył hierarchom pamiątkowe medale Służby Więziennej.

18 stycznia w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku obchodził swoje święto, zbiegające się w tym roku ze stuleciem istnienia polskiego więziennictwa. W uroczystej odprawie oprócz funkcjonariuszy jednostek udział wzięli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej, arcybiskup Jakub, biskup Paweł, arcybiskup Tadeusz Wojda, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwo służb mundurowych województwa podlaskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świata nauki i kultury, związków zawodowych. Podczas uroczystej odprawy wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia, awanse służbowe. Po części oficjalnej skazani z Zakładu Karnego w Białymstoku wystawili sztukę pt. „Rotmistrz”.

opracowano na podstawie: orthodox.bialystok.pl oraz sw.gov.pl

zdjęcia za: orthodox.bialystok.pl, sw.gov.pl oraz ks. Paweł Kuczyński