Hajnówka: święcenia kapłańskie

15 lutego 2019 roku, w dniu święta Spotkania Pańskiego w cerkwi św. Trójcy w Hajnówce miała miejsca chirotonia kapłańska diakona Pawła Filinowicza. Chirotonii kapłańskiej dokonał Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł.

Podczas św. Liturgii Jego Ekscelencji asystowało duchowieństwo świątyni oraz ks. Piotr Rajecki, hieromnich Włodzimierz Dejneko, ks. Jerzy Kulik, ks. Adam Lewczuk, ks. Michał Dmitruk.

W czasie świętej Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją ks. Pawła Korszaka.

Na zakończenie Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się z życzeniami do nowego kapłana. Biskup Paweł zwrócił uwagę na to, że przed nowym kapłanem stoi wyzwanie, aby prowadzić powierzonych mu ludzi do zbawienia. Powinien doszukiwać się w nich  przede wszystkim dobra i dzięki modlitwie kierować ich ku Chrystusowi. Jego Ekscelencja podkreślił, że służba kapłańska jest trudna i odpowiedzialna, ale jednocześnie szczególnie miła Bogu. Kapłaństwo to najwyższa służba w świecie, bowiem poprzez sprawowane sakramenty kapłan przemienia cały świat. Kapłan, kontynuował biskup, jest wyświęcany w tym celu, aby sprawować bezkrwawą ofiarę podczas św. Liturgii. Kończąc Jego Ekscelencja, podziękował rodzicom ks. Pawła za trud wychowania i poświęcenia syna na służbę Cerkwi.

Następnie ks. Paweł udzielił wiernym pierwszego, kapłańskiego błogosławieństwa i przyjmował życzenia od licznie przybyłych w tym dniu wiernych.

Ksiądz Paweł Filinowicz urodził się w 1974 roku w Złocieńcu, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz średnią. W 2000 roku ukończył studia wyższe broniąc pracę magisterską. W 2006 roku ukończył, z najwyższą notą, Akademie Klausenhof w Niemczech. 25 września 2013 roku obronił rozprawę doktorską na temat: „Morlany aspekt korupcji w świetle teologii prawosławnej” w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, której promotorem był ówczesny biskup Jerzy Pańkowski. 23 lipca 2014 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy przyjął święcenia diakońskie. Ksiądz Paweł jest wykładowcą w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach. Duchowny ukończył także studia z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ks. Krzysztof Kuderski

zdjęcia: lektor Łukasz Lewczuk 

za:/www.orthodox.pl