Wizyta Biskupa Hajnowskiego w Grecji

Świąteczne uroczystości w cerkwi św. Mariny w Atenach

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Pawłem, Biskupem Hajnowskim wzięła udział 10 lutego 2019 roku, w uroczystościach Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej oraz setnej rocznicy nowożytnych kontaktów dyplomatycznych między niepodległą Polską i Grecją w cerkwi św. Mariny w Heliupolis – Atenach.

Świętej Liturgii przewodniczył biskup Paweł w asyście biskupa Salonon – Antoniosa oraz duchowieństwa z Polski i Grecji. Wśród zgromadzonych wiernych obecni byli: ambasador RP w Atenach, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządu lokalnego z Polski oraz Grecji. Śpiewały dwa chóry: grecki oraz przybyłych z polski chórzystów pod dyrekcją Marcina Abijskiego.

W homilii wygłoszonej po św. Liturgii, biskup Paweł zwrócił uwagę na historię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej, która jest czczona zarówno w Kościele rzymskokatolickim i prawosławnym. Przypomniał również wydarzenie z 1018 roku, kiedy to po wyprawie na Ruś, Bolesław Chrobry będąc pod dużym wrażeniem chrześcijaństwa obecnego na tych ziemiach postanowił sprowadzić do ówczesnej Polski duchownego bizantyjskiego – o. Anastasiosa, dając mu możliwość sprawowania nabożeństw w obrządku bizantyjskim w miejscowości Lednica.

Proboszcz parafii św. Mariny – archimandryta Serafin Dimitriou serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, szczególne podziękowania składając pod adresem biskupa Pawła oraz przybyłych na uroczystości gości z Polski. Orderem św. Mariny za szczególny wkład w rozwój stosunków grecko – polskich odznaczeni zostali polscy parlamentarzyści, samorządowcy i duchowni. Świąteczne uroczystości zakończyła uroczysta procesja ulicami Aten.

Obecność kopii Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny są związana jest z wizytą w Atenach w lutym 1997 roku, ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, a obecnie metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Po św. Liturgii, którą sprawował razem z biskupem Diavlii Damaskinosem 16 lutego 1997 roku w cerkwi św. Mariny w Atenach – Heliupolis, podarował parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego czasu kult ikony rozwijał się i stał się jednym ze świąt uroczyście obchodzonych w parafii św. Mariny w Atenach.

za: www.orthodox.pl