Informacja dotycząca pogrzebu ks. mitrata Mikołaja Szebelana

Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Mikołaja Szebelana odbędą się w niedzielę Triumfu Prawosławia (17.03.2019) w cerkwi p.w. Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce. Boska Liturgia rozpocznie się o godz.: 9.00, następnie zostanie odprawiony obrzęd pogrzebu, po którym ciało zostanie odprowadzone na cmentarz w Siemianówce. Uroczystościom przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski.