10-ta rocznica przybycia Świętego Ognia do Polski

Z woli Bożej i przy wsparciu ludzi dobrej woli w bieżącym 2019 roku, po raz dziesiąty, planowane jest przybycie do Polski w Wielką Sobotę 27 kwietnia, Świętego Ognia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Zstąpienie Świętego Ognia w Grobie Pańskim w Jerozolimie w przededniu święta Paschy – Zmartwychwstania Pańskiego jest wyjątkowym cudownym fenomenem, który ma miejsce corocznie za modlitewnym wstawiennictwem prawosławnego patriarchy świętego miasta Jerozolimy.

Oto jak wyznaje błogosławionej pamięci patriarcha Jerozolimy Diodor I: „Znajdując drogę w ciemności wchodzę do Grobu Pańskiego i klękam. Modlę się słowami, które były nam przekazywane przez wieki. Czekam. Czasami czekam kilka minut, ale najczęściej cud pojawia się zaraz po modlitwie. Z wnętrza kamienia, na którym spoczywał Jezus wylewa się światło, które zazwyczaj ma niebieskawy odcień, ale może także przybierać wiele różnych barw, lecz ludzkimi słowami nie można tego opisać. Światło wypływa z kamienia, tak jak mgła unosi się znad jeziora. Wygląda to tak, jakby kamień pokryty był wilgotną chmurą, ale to jest światło. Każdego roku to światło zachowuje się inaczej. Czasami tylko okrywa kamień, a czasami rozjaśnia cały Grób, tak że ludzie, stojący na zewnątrz widzą go wypełniony światłem. Światło nie płonie. Nigdy podczas tych 16 lat piastowania stanowiska patriarchy i otrzymywania Świętego Ognia, nie przypaliło mi brody. Światło ma inną konsystencję niż zwykły ogień, który płonie w lampkach oliwnych. Po pewnym czasie światło unosi się i tworzy kolumnę, w której Ogień przybiera inną formę, taką, że mogę zapalić od niego moje świece. Po zapaleniu świec wychodzę z kaplicy i przekazuję ogień najpierw patriarsze armeńskiemu, a potem koptyjskiemu. Następnie przekazuję ogień wszystkim zgromadzonym”.

W bazylice w tym czasie są tysiące wiernych, którzy w napięciu oczekują pojawienia się patriarchy. Ściśnięci jeden przy drugim, każdy trzyma w dłoniach naręcza świec. Gdy patriarcha wyjdzie z wnętrza Grobu Pańskiego z zapalonymi świecami i zacznie dzielić się Świętym Ogniem, w bazylice narasta pełen euforii krzyk radości. Pomimo tego, iż cała bazylika wypełniona jest ogniem, nie odnotowano dotychczas żadnego pożaru w czasie zejścia Świętego Ognia.

Od 2009 roku przedstawiciele naszej Cerkwi obecni są w Wielką Sobotę w bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie podczas cudu zejścia Świętego Ognia. Po przywiezieniu do Warszawy, Święty Ogień rozwożony jest do parafii prawosławnych w całej Polsce.

Dziękując Bogu za ten dar, organizatorzy tak ważnego przedsięwzięcia zachęcają wiernych naszej Cerkwi, którym drogie jest świadectwo Prawosławia we współczesnym świecie, do jego finansowego wsparcia. Koszty związane z dostarczeniem Świętego Ognia do Polski są wysokie. Za każdą ofiarę dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w świętych miejscach Jerozolimy i naszych świątyniach.

 

Ofiarę można przekazywać na konto:

Warszawska Metropolia Prawosławna, 50 1240 6074 1111 0010 3503 5128,

z dopiskiem „Święty Ogień”

 

Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcia: ks. A. Lewczak, ks. A. Bołbot