Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

W dniach 09-10.04.2019 w Starym Korninie miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego. We wtorek wieczorem duchowni zebrali się w parafialnej cerkwi pw. św. Archanioła Michała aby przystąpić do sakramentu Spowiedzi. Przed rozpoczęciem obrzędu spowiedzi dziekan hajnowski ks. Mitrat Michał Niegierewicz przedstawił nowego spowiednika dekanalnego ks.prot. Jerzego Ignatowicza, który zastąpił niedawno zmarłego ks. Mitrata Mikołaja Szebelana – wieloletniego spowiednika duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. Wszyscy zebrani w cerkwi modlitewnie uczcili pamięć śp. Ks. Mikołaja. Po odczytaniu modlitw przed Spowiedzią do zebranych duchownych zwrócił się nowy dekanalny spowiednik, wskazując na ważny aspekt tego sakramentu w życiu każdego kapłana. Następnie sprawowano wielkopostną jutrznię, podczas której duchowni przystępowali do Spowiedzi. Następnego dnia w tejże cerkwi pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Hajnowskiego Pawła była sprawowana Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Władyce asystowało ponad trzydziestu kapłanów i trzech diakonów. Podczas Małego Wejścia Bp. Paweł nagrodził kamiławką ks. Protodiakona Marka Maciukę. Przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii wierni wysłuchali kazania ks. Prot. Marka Drużby. Do sakramentu Eucharystii przystąpili parafianie. Po zakończeniu Liturgii  Jego Ekscelencja pozdrowił wszystkich duchownych i wiernych z okazji tak ważnego wydarzenia jakim są rekolekcje. Wyraził radość z powodu wspólnie sprawowanej Liturgii wraz ze wszystkimi duchownymi dekanatu. Życzył duchowych sił w kontynuacji Wielkiego Postu oraz dużo radości z okazji nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Autor: ks. Paweł Sterlingow

Zdjęcia: Adrian Kazimiruk