Wielki Tydzień Męki Pańskiej w hajnowskim Soborze

W mijającym tygodniu, kiedy Cerkiew wspomina ostatnie dni ziemskiego życia naszego Zbawiciele oraz Jego mękę i śmierć na Krzyżu w hajnowskim soborze św. Trójcy sprawowano wszystkie nabożeństwa zgodnie z Typikonem. Od poniedziałku do środy Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł sprawował Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów , natomiast w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii – Liturgię Św. Bazylego Wielkiego. Podczas tych Liturgii liczni wierni przystąpili do Eucharystii. W czwartek wieczorem sprawowano Jutrznię Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii o męce Chrystusa. Nabożeństwo celebrował Władyka Paweł w asyście duchowieństwa Soboru. Na zakończenie nabożeństwa kazanie wygłosił dziekan hajnowski Ks. Mitrat Michał Niegierewicz.

Autor: ks. Paweł Sterlingow

Zdjęcia: Mateusz Czykwin, Piotr Sterlingow