Przybycie do Polski Św. Ognia

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, w bieżącym roku po raz dziesiąty z Warszawy wyruszyła delegacja naszej Cerkwi pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła do bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, aby przywieźć Błogosławiony Ogień. Błogosławiony Ogień zstąpił w Wielką Sobotę, na Grobie Zbawiciela w Jerozolimie ok. godziny 13.30 czasu polskiego i został przekazany wiernym przez prawosławnego patriarchę Jerozolimy Teofila III. Do Warszawy Święty Ogień został dostarczony tego samego dnia ok. godziny 20.30. Po transporcie ze stołecznego Lotniska Chopina, przy radosnym biciu dzwonów został przekazany Jego Eminencji metropolicie Sawie u wejścia do Domu Metropolitalnego. W okolicznościowym przemówieniu Jego Eminencja zaznaczył, iż przybycie na terytorium naszej Cerkwi Świętego Ognia jest wielkim błogosławieństwem i darem, któremu towarzyszy uczucie duchowego uniesienia i radości. Hierarcha wskazał, iż Święty Ogień uświęca każdego człowieka i jego otoczenie, służąc poskromieniu wszystkiego co złe. „Święty Ogień jest darem zmartwychwstałego Chrystusa naszej lokalnej Cerkwi. Nikt z nas nie mógł przypuszczać, że dziesięć lat wstecz uda się nam doprowadzić do skutku dzieło sprowadzenia Błogosławionego Ognia do Polski” – powiedział metropolita Sawa. Kończąc Jego Eminencja wyraził wdzięczność Bogu, zmartwychwstałemu Chrystusowi za obfite łaski, którymi obdarowywani są wierni, nasza Cerkiew i Ojczyzna. Dziękowano członkom delegacji za trud pielgrzymowania do Jerozolimy oraz ludziom dobrej woli dzięki którym możemy cieszyć przebywaniem Świętego Ognia wśród nas. Następnie Błogosławiony Ogień został rozwieziony do miast i miejscowości Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Około godziny 23.30 do Hajnówki, przybył samochód wiozący biskupa Pawła oraz eskorta policyjna Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Władyka  Paweł przekazał lampion ze Świętym Ogniem dziekanowi hajnowskiemu ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi i następnie udano się procesyjnie do soboru św. Trójcy. Przed rozpoczęciem paschalnej procesji, władyka Paweł zwrócił się do licznie zebranych wiernych wyjaśniając jak wielkim znakiem Opatrzności jest zejście Świętego Ognia. Po raz dziesiąty  w historii naszej Cerkwi mieliśmy tą możliwość, aby przybycie tej świętości mogło się urzeczywistnić. Następnie biskup rozdał zapalone świece i wszyscy wierni otrzymali Ogień, który po zakończonym paschalnym nabożeństwie mogli zanieść do swych domów.

Autorzy: Kamcelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski, ks. Paweł Sterlingow

zdjęcia: protodiakon R. Gwizdak, protodiakon R. Dmitruk, Piotr Sterlingow