Święto Zmartwychwstania Pańskiego w hajnowskim Soborze

Święto Zmartwychwstania Pańskiego w hajnowskim Soborze św Trojcy jak corocznie zebrało wielu wiernych. W tą jedyną i niepowtarzalną noc  Jutrznię Paschalną oraz Boską Liturgię celebrował Biskup Hajnowski Paweł wraz z miejscowym duchowieństwem  , który tak jak w poprzednim roku, przywiózł Święty Ogień z Jerozolimy. Przed rozpoczęciem tradycyjnej procesji wokół świątyni Władyka Paweł zwrócił się do licznie zebranych wiernych podkreślając wielki dar Opatrzności, iż po raz dziesiąty został przywieziony Św. Ogień z Ziemi Świętej . Podczas Liturgii odczytano fragment Ewangelii Św. Jana w językach greckim, cerkiewnosłowiańskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, łacińskim, angielskim i niemieckim. Na zakończenie Liturgii Jego Ekscelencja Biskup Paweł pozdrowił wszystkich zebranych z okazji święta świąt życząc wielu Łask Bożych i radości paschalnej. O godzinie 13.00 władyka Paweł odprawił Wielka Wieczernię, która zakończyła się uroczystą procesją wokół świątyni.

Autor: ks. Paweł Sterlingow

Zdjęcia: Piotr Sterlingow