W Paschalny poniedziałek, Biskup Paweł uczestniczył w poświęceniu krzyży w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie

Z woli Bożej, po niespełna roku od poświęcenia krzyża na głównej kopule powstającej cerkwi Hagia Sophia na warszawskim Ursynowie, ustawione zostały pozostałe krzyże: na absydzie ołtarzowej oraz kopułach bocznych. Historyczne uroczystości poświęcenia pozostałych krzyży, odbyły się 29 kwietnia, w drugim dniu Paschy, co dało podwójną radość parafianom i osobom skupionym wokół najmłodszej warszawskiej parafii. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa. Tymczasowa cerkiew po brzegi wypełniła się wiernymi, którzy przybyli, aby uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu nie tylko z Warszawy, ale również innych części naszego kraju, a nawet zza granicy. Podczas Liturgii obecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz korpusu dyplomatycznego. Przed rozpoczęciem św. Liturgii, Jego Eminencja udzielił chirotesji lektorskiej Sergiuszowi Diadiusowi, miejscowemu kościelnemu. Podczas małego wejścia na Liturgii, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, proboszcz parafii ks. prot. Adam Siemieniuk został nagrodzony prawem noszenia mitry, zaś ks. prot. Piotr Nestoruk – palicy. Po wysłuchaniu fragmentu św. Ewangelii, do wiernych zwrócił się ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Kaznodzieja w pouczający sposób ukazał duchowy wymiar przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Bezpośrednio po św. Liturgii, przy śpiewie hymnów paschalnych, wszyscy zebrani udali się przed budowaną świątynię, gdzie zwierzchnik PAKP dokonał poświęcenia krzyży. Następnie na oczach zgromadzonych, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, zwieńczył absydę ołtarzową.

Autor: ks. Piotr Nestoruk

zdjęcia: archiwum parafii Hagia Sophia