W III dzień Paschy, Biskup Hajnowski wziął udział w uroczystościach w Bielsku Podlaskim

W paschalny wtorek w konkatedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim miały miejsce podniosłe uroczystości święta parafialnego, którym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa Grzegorza oraz biskupa Pawła. Uroczystości rozpoczęto od przywitania hierarchów. Jako pierwszy przed świątynią, witał burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, następnie dzieci i młodzież miejscowej parafii. W progu świątyni chlebem i solą starosta cerkiewny, po którym z radosnymi słowami paschalnego przywitania zwrócił się proboszcz parafii ks. Andrzej Mińko. Podczas małego wejścia na Liturgii, Jego Eminencja odznaczył duchownych nagrodami z okazji święta Paschy.  Świętą Liturgię zakończono procesją, podczas której rozbrzmiewały słowa paschalnego powitania Christos Woskriesie! Woistinu Woskriesie! – Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Na zakończenie świątecznych uroczystości raz jeszcze do zebranych wiernych zwrócił się metropolita Sawa. Hierarcha dziękował Ich Ekscelencjom, duchowieństwu, władzom miasta oraz wszystkim wiernym przybyłym na święto.

Autor: ks. Adam Dzienisiuk

zdjęcia: Irena Łozowik