Jubileuszowa X pielgrzymka z Hajnówki do Zwierek

W dniach 01-02 maja 2019r, po raz dziesiąty pielgrzymi z Hajnówki i okolic odbyli pieszą wędrówkę do Klasztoru Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach, aby modlitewnie przeżywać święto ku czci Męczennika Młodzieńca Gabriela. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 87 osób. Warto podkreślić, iż większość z nich to dzieci i młodzież. Pielgrzymka rozpoczęła się od wspólnej modlitwy podczas Świętej Liturgii celebrowanej w hajnowskim Soborze Świętej Trójcy. Molebien w intencji bezpiecznej podróży, poświęcenie pielgrzymkowego krzyża, krótkie słowo ku pokrzepieniu serc i w drogę! Trasa pielgrzymki przebiegała przez dobrze nam znane okolice. Mieszkańcy większości odwiedzanych przez nas miejscowości czekali na nas, aby świątecznym zawołaniem: Chrystos Woskresie! Woistinu Woskresie! podzielić się z nami radosną nowiną o Zmartwychwstaniu Zbawiciela! Spotykaliśmy wszędzie serdecznych ludzi, gotowych poświęcić swój czas i umiejętności, aby pomóc pielgrzymom w trudach ich drogi. Szczególnie pierwszy dzień był wymagający. Przeszliśmy 35 km. Około godziny 21 dotarliśmy do Puchłów, w których dzięki ojcowskiej opiece ks. prot. Sławomira Troca mogliśmy, regenerując siły, spędzić noc. Drugiego dnia  z radością w sercach i pieśnią na ustach, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Trasa pielgrzymki przebiegała między innymi przez wioskę Dawidowicze, gdzie wznieśliśmy modlitwę przy krzyżach upamiętniających tragiczną historię tej miejscowości. Niedaleko Zabłudowa hajnowska pielgrzymka, jak co roku, połączyła się z pielgrzymami z Bielska Podlaskiego. Po krótkim odpoczynku wspólnie wyruszyliśmy w ostatni etap pielgrzymki. Dzięki Bożemu Błogosławieństwu  dotarliśmy do Zwierek, gdzie dane nam było pokłonić się przybyłym z Białegostoku relikwiom Świętego Męczennika Gabriela i wziąć udział w uroczystościach ku Jego czci. Wspólne piesze pielgrzymowanie pozwala nam skupić się na tym, na co bardzo często pogrążeni w trudach dnia codziennego nie zwracamy uwagi. Modląc się i podziwiając piękno otaczającego nas świata, dostrzegamy, jak wiele zawdzięczamy Bogu. W imieniu organizatorów: Parafii Św. Trójcy w Hajnówce, hajnowskiemu kołu Bractwa Śww. Cyryla i Metodego, BMP Diecezji Warszawsko – Bielskiej, a przede wszystkim uczestników X Pieszej Pielgrzymki  z Hajnówki do Zwierek pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie posiłków oraz zorganizowanie odpoczynku strudzonym pielgrzymom. Dziękujemy: mieszkańcom ulic Dolnej, Poddolnej i Targowej w Hajnówce, mieszkańcom Pucisk, ks. proboszczowi Sławomirowi Trocowi i jego parafianom z Puchłów, ks. proboszczowi Mirosławowi Tomaszewskiemu i jego parafianom  z Zabłudowa.

Autor: ks. Marek Jurczuk

Zdjęcia: Emilia Jakoniuk