Święto parafialne w Siemianówce w cerkwi pw. Św. Jerzego Zwycięzcy

W dniu 06.05.2019 r. parafia Prawosławna w Siemianówce obchodziła  dzień Patrona swojej Cerkwii Św. Jerzego Zwycięzcy. Cerkiew prawosławna w Siemianówce została wzniesiona w XVIII wieku na rzucie zbliżonym do rombu z zaokrąglonymi i nieco wysuniętymi narożami, murowana, tynkowana, jednoprzestrzenna. Cerkiew prawosławna pw. Św. Wielkiego Męczennika Jerzego przez ciekawy plan należy do cennych zabytków sakralnych nielicznie zachowanych na obszarze województwa podlaskiego. W dniu dzisiejszym sprawowana była Święta Liturgia ku czci Św. Jerzego. Świątecznemu nabożeństwu przewodniczył ks. Archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z monasteru Św. Dymitra w Sakach w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa z diecezji Warszawsko – Bielskiej i Białostocko – Gdańskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w świątecznym nabożeństwie, a w szczególności dla Pani Aliny Stolc – Kierownika Oddziału Celnego w Siemianówce oraz Pana Jarosława Gołubowskiego  – Wójta Gminy Narewka.

Autor: ks. Walery Piotrowski

Zdjęcia: Jerzy Szymaniuk