Biskup Hajnowski wziął udział w obchodach Święta Kaplicy Akademickiej w Warszawie

W dniach 23 – 24 maja 2019 roku w kaplicy akademickiej odbyły się świąteczne uroczystości poświęcone patronom miejscowej społeczności studenckiej, św. św. Cyrylowi i Metodemu. Świętowanie rozpoczęło się w przededniu dnia pamięci świętych całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, biskup hajnowski Paweł. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który podczas całonocnego czuwania udzielił święceń subdiakonatu lektorowi Igorowi Kutovemu. Po zakończeniu wieczornego nabożeństwa ze słowem pouczenia do zebranych, zwrócił się Jego Eminencja, który podkreślił jakże ważnym powinno być kontynuowanie przez młodych ludzi misji świętych braci, apostołów Słowian oraz wchodzenie w trud naszych przodków. Metropolita zachęcał, by przykładać uszy do ścian kaplicy, które powiedzą kim jesteśmy i jacy powinniśmy być. W dniu święta sprawowano św. Liturgię, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz warszawskiego duchowieństwa. W czasie Liturgii obecna była delegacja młodzieży z Patriarchatu Serbskiego wraz ze swym opiekunem duchowym, udająca się na pielgrzymkę młodzieży na św. Górę Grabarkę. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem pouczenia zwrócił się ks. prot. dr Andrzej Baczyński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kaznodzieja w swej homilii podkreślił, że „to właśnie święci bracia Cyryl i Metody udali się do Słowian głosić Ewangelię. Uczynili to ze względu na miłość do zmartwychwstałego Chrystusa, szanując przy tym wolność drugiego człowieka, nie zmuszając i nie wprowadzając wiary chrześcijańskiej przemocą. Będąc ludźmi bardzo dobrze wykształconymi, zwracali się przy tym do ludu prostym i zrozumiałym językiem. Przetłumaczyli Pismo Święte i księgi liturgiczne z greki na język Słowian, wprowadzając głagolicę. Ich praca, trud i wysiłek są nieocenione. Dlatego też na nas ciąży duża odpowiedzialność za zachowanie i kontynuowanie tego, co nam przekazano”. Po kanonie eucharystycznym metropolita Sawa udzielił święceń diakonatu subdiakonowi Igorowi Kutovemu. Warto podkreślić, że było to historyczne wydarzenie w życiu społeczności akademickiej, pierwsza chirotonia we współczesnej historii tego miejsca. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Eminencja, który podziękował duchowieństwu za wspólną modlitwę, chórowi akademickiemu za piękny śpiew. Odwołując się do słów wypowiedzianych po całonocnym czuwaniu, hierarcha podkreślał jak ważna jest kontynuacja dzieła naszych poprzedników w każdym wymiarze ludzkiego życia, wsłuchiwanie się i poznawanie ich świadectwa oraz przekazywanie bogatego doświadczenia przodków nowym pokoleniom. Zobowiązuje nas do tego pamięć o nich, oraz historia budynku Centrum Kultury Prawosławnej.

Diakon Igor Kutovyi urodził się w 1989 roku w Korsuniu Szewczenkowskim na Ukrainie. Po ukończeniu w 2006 roku liceum w rodzinnym mieście, rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Kijowskiej. W 2013 roku wstąpił w związek małżeński z Krystyną Dejneko. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 23 listopada 2014 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy przyjął święcenia lektorskie. Od 2015 roku pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na stanowisku bibliotekarza. W 2019 roku ukończył studia obroną pracy magisterskiej „Nauczanie dr Marcina Lutra o niewolnej woli ludzkiej w świetle teologii prawosławnej. Studium analityczno-porównawcze” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. Jerzego Tofiluka.

Autor: Michał Koper

Zdjęcia: Łukasz Troc