Uroczystości w Parafii Zaśnięcia NMP w Czyżach

Dzień 26 maja 2019 roku był uroczyście obchodzony w parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Czyżach . Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Świętej Liturgii przewodniczył Biskup Hajnowski Paweł w asyście przybyłego duchowieństwa. Po powitaniu hierarchy przez władze samorządowe, radę parafialną i proboszcza rozpoczęła się Święta Liturgia podczas, której śpiewał chór parafialny dyrygowany przez Konstantego Filimoniuka. Na małym wejściu Biskup Paweł odznaczył nagrodami paschalnymi trzech duchownych. Ks. prot dr. Jerzego Kulika – mitrą, ks. mgr Eliasza Suproniuka – protojerejstwem i Ks. dr Pawła Filinowicza – kamiławką. Kazanie wygłosił ks. Jerzy Kulik. W swoim słowie skierowanym do wiernych nawiązał do Ewangelii mówiącej o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką. Zaznaczył iż nieodzownym w życiu prawosławnego chrześcijanina jest postępowanie uczciwe, skromne z chęcią poznawania Boga oraz życiem w prawdzie. Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją, po której hierarcha podziękował wszystkim zebranym za przybycie i uczestnictwo w nabożeństwie.

Autor: ks. Eliasz Suproniuk

Zdjęcia: Marta i Dariusz Czaban