Biskup Hajnowski uczestniczył w nadaniu doktoratu Honoris Causa UKSW, Arcybiskupowi Celestino Migliore

W niedzielę 26 maja br. społeczność Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęła doroczne świętowanie dni uczelni połączone z 20-leciem działalności uniwersytetu. Jednym z jego elementów była wtorkowa uroczysta sesja Senatu uczelni, podczas której nadano tytuł doktora honoris causa Jego Ekscelencji arcybiskupowi Celestino Migliore, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce w latach 2010-2016 (obecnie nuncjuszowi w Rosji).Kościół Prawosławny w Polsce na powyższych uroczystościach reprezentował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, który przekazał nowemu doktorowi UKSW list gratulacyjny Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Jego Ekscelencji towarzyszyli: ks. prot. Doroteusz Sawicki, ks. prot. Tomasz Rubczewski (przedstawiciel arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego) oraz ks. protodiakon Rafał Dmitruk.

Autor: ks. mitrat Doroteusz Sawicki

zdjęcia: ks. protodiakon Rafał Dmitruk