Zakończenie roku 2018/2019 w Prawosławnym Studium Psalmistów

31 maja 2019 roku w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego. Egzamin końcowy przed komisją pod przewodnictwem ks. mitrata Michała Niegierewicza złożyło w tym roku siedmiu studentów. Wszyscy otrzymali dyplomy, tym samym uzyskując kwalifikacje Psalmisty – Dyrygenta. Dyrektor Studium ks. mitrat Michał Niegierewicz w słowie skierowanym do absolwentów podkreślił, iż śpiew cerkiewny to żarliwa modlitwa wyrażona w słowie i muzyce. Zwrócił także uwagę na to, że wiedza i umiejętności zdobyte w Studium stanowią fundament dla doskonalenia profesji dyrygenta chóru cerkiewmego.

Prawosławne Studium Psalmistów zostało powołane dekretem Metropolity Warszawskiego i całej Polski w 1996 roku. Nauka w Szkole Psalmistów trwa dwa lata. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące śpiewu cerkiewnego. Do przedmiotów wykładanych należą: teoria muzyki, warsztaty muzyczne, historia Kościoła, ustaw cerkiewny, solfeż i harmonizacja, liturgika, wstęp do Starego Testamentu, śpiew tonalny oraz język cerkiewnosłowiański.

Autor: Dawid Jakubowski

Zdjęcia: Ewa Matwiejuk