Dzień Świętej Trójcy w Hajnówce

W dniu 16 czerwca bieżącego roku święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów w Parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce było obchodzone w sposób uroczysty, gdyż jest to święto parafialne. W przeddzień Święta Pięćdziesiątnicy, 15 czerwca o godzinie 17.00 odprawione zostało nabożeństwo Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył Biskup Hajnowski Paweł. W sam dzień święta Świętej Trójcy sprawowane były dwie Boskie Liturgie, pierwsza o godzinie 8.00 oraz druga o godzinie 10.00, której przewodniczył Biskup Hajnowski Paweł w asyście duchowieństwa miejscowej parafii. Władyka Paweł w wygłoszonym kazaniu wyjaśnił, dlaczego święto to nosi nazwę Dnia Świętej Trójcy, Dnia Zesłania Ducha Świętego na Apostołów i Święta Pięćdziesiątnicy. Zaakcentował również, że w tym dniu świętujemy narodziny Kościoła Chrystusowego na ziemi. Bezpośrednio po Boskiej Liturgii odprawiona została Wieczernia, podczas której czytane były modlitwy, gdzie po raz pierwszy od Święta Zmartwychwstania Pańskiego stawało się na kolana.