Biskup Hajnowski na uroczystościach w Odessie

W dniach 21 i 22 lipca 2019 roku miały miejsce szczególne uroczystości związane z obchodami 170. rocznicy od dnia urodzin i 25. rocznicy kanonizacji świętego Gabriela Atoskiego i Odesskiego, który trudził się w Skicie Św. Proroka Eliasza na Świętej Górze Atos. Urodził się on w Guberni Kijowskiej, swoje mnisze życie spędził na Świętej Górze Atos, ale troszczył się również o swoich rodaków. Owocem jego działań jest niezwykły sobór św. Eliasza w Odessie, w którym obecnie znajdują się jego relikwie. Świąteczne uroczystości miały miejsce w Męskim Monasterze Św. Proroka Eliasza w Odessie i rozpoczęły się w niedzielę 21 lipca o godzinie 17:00 nabożeństwem Całonocnego Czuwania pod przewodnictwem Metropolity Odesskiego i Izmailskiego Agatangela, w asyście sześciu hierarchów, wśród których z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy znajdował się Biskup Hajnowski Paweł. 22 lipca Święta Liturgia rozpoczęła się o godzinie 9:00, sprawowana pod przewodnictwem Metropolity Agatangela w asyście 12 hierarchów. Biskupowi Hajnowskiemu Pawłowi towarzyszył diakon Marek Łopatiuk z parafii Hagia Sofia w Warszawie. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w uroczystościach modlitewnych reprezentowali również Ihumen Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej o. Makary, hieromnich Piotr (Dawidziuk) i hierodiakon Jarosław (Bałło).

Zdjęcia: diakon Marek Łopatiuk, Monaster Św. Eliasza