Święto proroka Eliasza w miejscowości Morze

Drugi dzień sierpnia jest szczególnym dniem kalendarza liturgicznego parafii w Starym Korninie. Tego dnia, jak co roku,  wierni spotkali się w kaplicy cmentarnej św. proroka Eliasza we wsi Morze, aby oddać cześć temu świętemu oraz modlitewnie wspomnieć swych bliskich, którzy zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Obchody święta rozpoczęły się akatystem do św. proroka Eliasza. Po nim sprawowane były godziny kanoniczne i  Św. Liturgia, którą celebrowali ks. prot. Leon Anchim, ks. prot Mikołaj Markiewicz i ks. Paweł Korszak. Chórem śpiewającym podczas nabożeństw dyrygował ks. Michał Markiewicz. Ks. prot. Marek Drużba wznosił modlitwy poświęcając groby otaczające cmentarną świątynię.  Podczas Świętej liturgii ze słowami pouczenia do wiernych zwrócił się ks. prot. Leon Anchim. Przybliżył on im postać tego wielkiego starotestamentowego proroka oraz zachęcił do naśladowania jego wiary i gorliwości. Świąteczne nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja, po której proboszcz parafii, ks. prot. Mikołaj Markiewicz podziękował zebranemu duchowieństwu i wiernym oraz zaprosił wszystkich do Starego Kornina na zbliżające się święto Zaśnięcia św. Anny, Matki Bogurodzicy.

Autor: ks. Paweł Korszak

Zdjęcia: ks. Michał Markiewicz junior